Poznajmy się!

Stowarzyszenie Wolontariuszy „Kapitał Ludzki” to grupa ludzi, którzy chcą bezinteresownie pomagać najbardziej potrzebującym płocczanom.
Jesteśmy świadomi problemów, jakimi dotknięci są członkowie lokalnej społeczności. Naszym głównym celem jest organizowanie dla nich dobrej pomocy - takiej, która odpowiada na ich potrzeby i umożliwia lepsze funkcjonowanie.
Jesteśmy lokalnymi patriotami - potrzeby ludzi z naszego najbliższego otoczenia są dla nas niezwykle ważne.
Dobro to dla nas szczególna wartość. To właśnie ono sprawia, że ludzie chcą budować nową, lepszą, bardziej uśmiechniętą rzeczywistość. To dzięki niemu jesteśmy w stanie dostrzegać problemy innych i odpowiadać na nie.
Wierzymy, że dobro zajmuje ważne miejsce w sercach wielu osób. Kierując się dobrem, wspólnymi siłami osiągniemy więcej!


Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Zarządu - Beata Olszewska
Sekretarz - Aleksandra Brzozowska
Skarbnik - Krzysztof Kopczyński

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Tomasz Malesa
Członek - Karolina Gankowska

Pełne dane:

Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki"
ul. Tumska 9
09-400 Płock
KRS 0000288818
NIP 774-303-04-62
mBank 47 1140 2004 0000 3102 7720 2479