Projekt Dom

Stawanie się dorosłym jest jednym z najtrudniejszych etapów w życiu człowieka. Jednocześnie to, jak potoczy się wczesna dorosłość, ma duży wpływ na nasze dalsze losy, dlatego tak ważne jest wsparcie, którego najczęściej młodym ludziom udzielają rodzice. Niestety wielu nastolatków, a wśród nich wychowankowie domów dziecka, nie może liczyć na taką pomoc. Każdego roku domy dziecka opuszcza średnio 2000 osób, z czego ponad 60% wraca do swoich patologicznych środowisk.

Podopieczni opuszczający domy dziecka są zdani niemal wyłącznie na siebie. Środki, które ustawowo otrzymują od państwa, na dłuższą metę nie pozwalają na samodzielne życie. Uważamy, że każdy, niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się urodził, zasługuje na równy start w dorosłość i możliwość realizowania swojego potencjału. Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał Ludzki" rozpoczyna nowy duży projekt skierowany do wychowanków płockich domów dziecka. W jego ramach stowarzyszenie planuje zakup mieszkań, które będą udostępniane młodzieży opuszczającej dom dziecka na okres kilku lat tak, aby umożliwić dalszą naukę lub podjęcie pierwszej dobrze płatnej pracy.

Środki na zakup mieszkań będą pochodziły z prowadzenia Kapitalnego Sklepu oraz sprzedaży pomocowych poduszek Przytulaków.

Pierwszym beneficjentem projektu będzie 19-letni Damian, który urodził się w Świnoujściu. Kiedy miał 4 miesiące, stracił dom i rodziców. Ponieważ zaopiekowała się nim pochodząca z Płocka sąsiadka, w wieku 4 lat trafił do naszego miasta. Od 7. roku życia przebywa w rodzinnym domu dziecka, ale niebawem ze względu na swój wiek będzie musiał go opuścić. Chłopak jest najlepszym uczniem w technikum elektrycznym, laureatem wielu stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe. Za rok zdaje maturę i marzy o podjęciu studiów.

Informujemy, że w celu ochrony wizerunku podopiecznych, nie zawsze prezentujemy zdjęcia rzeczywistych osób, którym pomagamy.

Photo by Adobe Stock